ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 20°C tot 130°C. Nafta (aardolie), lichte, stankvrij gemaakt, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten