Destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 9:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (Aardolie), Volledig Bereik Door Directe Fractionering Verkregen Middenfractie

Stofgegevens

 
Stofnaam
Destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
Engelse naam
Distillates (petroleum), full-range straight-run middle
CAS-nummer
68814-87-9
EG-nummer
272-341-5
Synoniem
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25 and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (320°F to 752°F)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 9:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
(68814-87-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklase van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 9:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 9:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 9:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten