nonylfenolen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nonylfenolen

 

Stofgegevens

Stofafkorting
NPs
Engelse naam
nonylphenols
Synoniemen
nonylphenols and related substances
nonylphenol
Molecuulformule
C15-H24-O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nonylfenolen (NPs)
Specifieke naam op ZZS
nonylfenolen; NPs
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolen (NPs)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
nonylfenolen (NPs)
Specifieke naam op KRW
nonylfenolen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
nonylfenolen (NPs)
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolen (NPs)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid