ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Destillaten (aardolie), C7-9-, rijk aan C8, waterstofontzwaveld gedearomatiseerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een lichte aardoliefractie, met waterstof ontzwaveld en gedearomatiseerd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C9, overwegend C8-paraffinen en cycloparaffinen met een kooktraject van ongeveer 120°C tot 130°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten