ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

benzo[k]fluoranteen behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)