ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C21 tot en met C33, met een kooktraject van ongeveer 350°C tot 480°C. Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld behoort tot ZZS aardoliederivaten