Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
93763-34-9
EG-nummer
297-853-6

Engelse naam
Hydrocarbons, C9-12, hydrotreated, dearomatized, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd
(93763-34-9)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd
(93763-34-9)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C9-12-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid