p-(1,1-dimethylpropyl)fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

p-(1,1-dimethylpropyl)fenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
80-46-6
EG-nummer
201-280-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
Aquo-code
pttamFol
SIKB-id
4514
Molecuulformule
C11-H16-O
SMILES
CCC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Functionele stofgroepen
geurstoffen
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
p-(1,1-dimethylpropyl)fenol
(80-46-6)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
13-1-2017

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
p-(1,1-dimethylpropyl)fenol
(80-46-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid