triton X-100 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

triton X-100

 

Stofgegevens

CAS-nummer
9002-93-1
EG-nummer
618-344-0

Engelse naam
octylphenylpolyethylene glyol
Synoniemen
alpha-(4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ether
Aquo-code
tritx100
SIKB-id
5076
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol triton X-100
(9002-93-1)

(behoort tot geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]
Verbod en vrijstelling volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm triton X-100
(9002-93-1)

(behoort tot geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
2,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof)
2,3E+02 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid