geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Fenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Engelse naam
ethoxylated 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol [covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues]
Synoniem
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen, stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen („UVCB-stoffen”), polymeren en homologen omvat)
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
alkylfenolen
fenolen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam op ZZS geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten