2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2315-67-5
EG-nummer
621-345-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-tert-octylphenol monoethoxylate
Synoniem
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Aquo-code
octxnl1
SIKB-id
6131
Molecuulformule
C16-H26-O2
SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol
(2315-67-5)

(behoort tot geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]
Verbod en vrijstelling volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid