2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Fenoxy]Ethoxy)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol
Engelse naam
2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol
CAS-nummer
9036-19-5
EG-nummer
618-541-1
Aquo-code
C8yfOxplC2ox
SIKB-id
3370
Molecuulformule
C18H30O3
SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar valt onder een stofgroep op de kandidaatslijst

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten