2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Fenoxy]Ethoxy]Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol
Engelse naam
2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
CAS-nummer
2315-61-9
EG-nummer
621-341-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
octxnl2
SIKB-id
6130
Molecuulformule
C18-H30-O3
SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCCO)C=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol
(2315-61-9)

(behoort tot geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten