ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van gekraakte destillaten met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), gekraakt destillaat, waterstofbehandelaar, afscheider behoort tot ZZS aardoliederivaten