De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84989-04-8
EG-nummer
284-892-9

Engelse naam
Tar acids, methylphenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]
Synoniemen
Tar acids, methylphenol fraction
Distillate Phenols
[The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie
(84989-04-8)
Specifieke naam op ZZS
De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie
(84989-04-8)
Specifieke naam CMR
De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenoL die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid