cadmiumchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cadmiumchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
cadmiumchloride
Engelse naam
cadmium chloride
CAS-nummer
10108-64-2
EG-nummer
233-296-7
Molecuulformule
Cd-Cl2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cadmiumchloride
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
cadmiumchloride
(10108-64-2)
Specifieke naam op ZZS cadmiumchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
cadmiumchloride
(10108-64-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
cadmiumchloride
(10108-64-2)
Specifieke naam op KRW cadmium en cadmiumverbindingen
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cadmiumchloride
(10108-64-2)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,005 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,004 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

2:

als Cd

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
cadmiumchloride
(10108-64-2)
Specifieke naam CMR cadmiumchloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
cadmiumchloride
(10108-64-2)
Specifieke naam op SZW-lijst cadmiumchloride
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-37266
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2019-37266
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten