extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64742-03-6
EG-nummer
265-102-1

Engelse naam
Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent
(64742-03-6)
Specifieke naam op ZZS
extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent
(64742-03-6)
Specifieke naam CMR
extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent
(64742-03-6)
Specifieke naam ECHA
Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid