cadmiumfluoride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cadmiumfluoride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7790-79-6
EG-nummer
232-222-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
cadmium fluoride
Molecuulformule
Cd-F2
SMILES
F[Cd]F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Specifieke naam op ZZS
cadmiumfluoride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege KRW
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Specifieke naam op KRW
cadmium en cadmiumverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,005 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,004 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Specifieke naam CMR
cadmiumfluoride
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
cadmiumfluoride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
cadmiumfluoride
(7790-79-6)
Specifieke naam ECHA
Cadmium fluoride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid