Oplosmiddelnafta (aardolie), zwaar aromatisch | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Oplosmiddelnafta (Aardolie), Zwaar Aromatisch

Stofgegevens

 
Stofnaam
Oplosmiddelnafta (aardolie), zwaar aromatisch
Engelse naam
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
CAS-nummer
64742-94-5
EG-nummer
265-198-5
Synoniem
Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelvk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 165°C tot 290°C
A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 165°C to 290°C (330°F to 554°F)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Oplosmiddelnafta (aardolie), zwaar aromatisch
(64742-94-5)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 19-5-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Oplosmiddelnafta (aardolie), zwaar aromatisch
(64742-94-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklase van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten