boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
125022-34-6

Engelse naam
borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
natriumperboraat
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
natriumperboraat
(15120-21-5)
boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6)
(125022-34-6)

(behoort tot natriumperboraat)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
natriumperboraat
(15120-21-5)
Verbod en vrijstelling volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
natriumperboraat
(15120-21-5)
Specifieke naam CMR
natriumperboraat [1], perboorzuur natriumzout [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
natriumperboraat
(15120-21-5)
Specifieke naam op SZW-lijst
natriumperboraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid