ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decaan behoort tot ZZS arseen en arseenverbindingen