kobaltdichloride decahydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobaltdichloride decahydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
72861-19-9

Engelse naam
cobalt dichloride decahydrate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS kobaltverbindingen
kobaltdichloride
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kobaltdichloride
(7646-79-9)
kobaltdichloride decahydraat
(72861-19-9)

(behoort tot kobaltdichloride)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
23-5-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kobaltdichloride
(7646-79-9)
kobaltdichloride decahydraat
(72861-19-9)

(behoort tot kobaltdichloride)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltdichloride
(7646-79-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,50 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kobaltdichloride
(7646-79-9)
Specifieke naam CMR
kobaltdichloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kobaltdichloride
(7646-79-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
kobaltdichloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid