in water onoplosbare zouten van arseenzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

in water onoplosbare zouten van arseenzuur

 

Stofgegevens

Engelse naam
water-insoluble salts of arsenic acid
Synoniem
zouten van arseenzuur, niet in water oplosbaar
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
in water onoplosbare zouten van arseenzuur
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
30-05-2017

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
in water onoplosbare zouten van arseenzuur
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
in water onoplosbare zouten van arseenzuur
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm in water onoplosbare zouten van arseenzuur
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,006 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,0028 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid