2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3864-99-1
EG-nummer
223-383-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
Synoniem
UV-327
Molecuulformule
C20-H24-Cl-N3-O
SMILES
CC(C)(C)C1=CC(N2N=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol
(3864-99-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid