ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol behoort tot ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

tonen verbergen

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol behoort tot ZZS fenolen