ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

eta-hexachloorcyclohexaan behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

tonen verbergen

eta-hexachloorcyclohexaan behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden