ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor subbranche 3.3.8 e het maken van farmaceutische producten

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS formamides Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde benzenen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS hydrazines Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS (dier)geneesmiddelen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden Gebruik verwacht