ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor subbranche 3.3.8 e het maken van farmaceutische producten

Download deze lijst als TXT XLSX

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS formamides

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde benzenen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS hydrazines

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS (dier)geneesmiddelen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden

Gebruik verwacht