fenylhydrazinechloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenylhydrazinechloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenylhydrazinechloride
Engelse naam
phenylhydrazinium chloride
CAS-nummer
59-88-1
EG-nummer
200-444-7
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS hydrazines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
fenylhydrazinechloride
(59-88-1)
Specifieke naam op ZZS fenylhydrazinechloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
fenylhydrazinechloride
(59-88-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
fenylhydrazinechloride
(59-88-1)
Specifieke naam CMR fenylhydrazine [1], fenylhydrazinechloride [2], fenylhydrazinehydrochloride [3], fenylhydrazinesulfaat (2:1) [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
fenylhydrazinechloride
(59-88-1)
Specifieke naam op SZW-lijst fenylhydrazinechloride
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten