hydrazine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hydrazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
hydrazine
Engelse naam
hydrazine
CAS-nummer
302-01-2
UN-nummer
2029; 2030; 2030; 2030; 3293; 3484
EG-nummer
206-114-9
Aquo-code
hydzne
SIKB-id
1878
Synoniem
diamine
hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine
Molecuulformule
H4-N2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van hydrazine
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
alifatische amines
ZZS hydrazines
zouten van hydrazine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
hydrazine
(302-01-2)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine
Specifieke naam op ZZS hydrazine
zouten van hydrazine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hydrazine
(302-01-2)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hydrazine
(302-01-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,92E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,07 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,013 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 43 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 90 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 24 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 71 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 84 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8 8 6.1 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT1
T4
CFT
CFT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
III
I
I
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1 3+6.1+8 3+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 530 530 530 566 530
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
5 L
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E1
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP15
MP19
MP19
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
T4
T4
T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
L4BH
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
1 (C/D)
1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S9
S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886 86 86 60 886

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Giftige stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 2030 Hydrazine, oplossing in water, met meer dan 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 8.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
giftige of zwak giftige stof.
sterk bijtende stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
hydrazine
(302-01-2)
Specifieke naam op SZW-lijst hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten