hydrazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hydrazine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
302-01-2
EG-nummer
206-114-9
UN-nummers
2029
2030
2030
2030
3293
3484
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
hydrazine
Synoniemen
diamine
hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine
Aquo-code
hydzne
SIKB-id
1878
Molecuulformule
H4-N2
SMILES
NN
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
alifatische amines
ZZS hydrazines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
hydrazine, monohydraat
(10217-52-4)

(behoort tot hydrazine)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Specifieke naam op ZZS
zouten van hydrazine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013
17-1-2022
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
hydrazine, monohydraat
(10217-52-4)

(behoort tot hydrazine)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
MVP 2
MVP 2
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hydrazine
(302-01-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,07 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
1,92E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,013 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,01 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
43 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
90 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
24 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
71 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
84 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Specifieke naam op SZW-lijst
hydrazine
hydrazine monohydraat
hydrazine zouten
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
hydrazine
(302-01-2)
Specifieke naam ECHA
Hydrazine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8 8 6.1 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT1
T4
CFT
CFT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
III
I
I
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1 3+6.1+8 3+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 530 530 530 566 530
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
5 L
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E1
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP15
MP19
MP19
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
T4
T4
T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
L4BH
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
1 (C/D)
1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S9
S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886 86 86 60 886

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
GEVI-code 886 86 86 60 886
Stofindeling weg en spoor LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LF1/LT* LF1
Stofindeling water LT* (-1) LT* (-1) LT* (-1) LT* LT* (-1) LNR

Voetnoten