zouten van hydrazine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/14/2020 om: 1:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zouten Van Hydrazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
zouten van hydrazine
Engelse naam
salts of hydrazine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS hydrazines
hydrazine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 8/14/2020 om: 1:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
hydrazine
(302-01-2)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine )
Specifieke naam op ZZS hydrazine
zouten van hydrazine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hydrazine
(302-01-2)
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/14/2020 om: 1:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/14/2020 om: 1:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa- procent hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8 8 6.1 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT1
T4
CFT
CFT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
III
I
I
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1 3+6.1+8 3+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 530 530 530 566 530
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
5 L
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E1
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP15
MP19
MP19
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
T4
T4
T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
L4BH
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
1 (C/D)
1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S9
S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886 86 86 60 886

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Giftige stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 2030 Hydrazine, oplossing in water, met meer dan 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 8.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
giftige of zwak giftige stof.
sterk bijtende stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 8/14/2020 om: 1:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
hydrazine
(302-01-2)
Specifieke naam op SZW-lijst hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten