hydrazine fosfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hydrazine fosfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
23488-13-3

Engelse naam
hydrazine, phosphate
Molecuulformule
H7-N2-O4-P
SMILES
NN.OP(=O)(O)O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS hydrazines
zouten van hydrazine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine fosfaat
(23488-13-3)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Specifieke naam op ZZS
zouten van hydrazine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
9-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine fosfaat
(23488-13-3)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Specifieke naam CMR
zouten van hydrazine
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine fosfaat
(23488-13-3)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Specifieke naam op SZW-lijst
hydrazine zouten
hydrazine fosfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid