azodicarbonamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

azodicarbonamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
123-77-3
EG-nummer
204-650-8
UN-nummer
3242
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
diazene-1,2-dicarboxamide
Synoniemen
1,1-Azobisformamide
C,C'-azodi(formamide)
Molecuulformule
C2-H4-N4-O2
SMILES
NC(=O)N=NC(N)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS formamides
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
azodicarbonamide
(123-77-3)
Specifieke naam op ZZS
azodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
azodicarbonamide
(123-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 215 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
GEVI-code 40
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten