azodicarbonamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azodicarbonamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
azodicarbonamide
Engelse naam
diazene-1,2-dicarboxamide
CAS-nummer
123-77-3
UN-nummer
3242
EG-nummer
204-650-8
Synoniem
1,1-Azobisformamide
C,C'-azodi(formamide)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS formamides

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
azodicarbonamide
(123-77-3)
Specifieke naam op ZZS azodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
azodicarbonamide
(123-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
azodicarbonamide
(123-77-3)
UN-nummer 3242
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZODICARBONAMIDE
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 215 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten