Octamethyltrisiloxane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Octamethyltrisiloxane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-51-7
EG-nummer
203-497-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
L3
Engelse naam
Octamethyltrisiloxane
Molecuulformule
C8-H24-O2-Si3
SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Octamethyltrisiloxane (L3)
(107-51-7)
pZZS wegens ARN
ARN
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
pZZS wegens ROI SVHC
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Octamethyltrisiloxane (L3)
(107-51-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,1 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid