linuron Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

linuron

 

Stofgegevens

CAS-nummer
330-55-2
EG-nummer
206-356-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
linuron
Synoniemen
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum
3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylurea
Aquo-code
linrn
SIKB-id
1114
Molecuulformule
C9-H10-Cl2-N2-O2
SMILES
CON(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
fenylureas
chloorfenylureas
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
linuron
(330-55-2)
Specifieke naam op ZZS
linuron; 3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
linuron
(330-55-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
linuron
(330-55-2)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm linuron
(330-55-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,85
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,17 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,17 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
9 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,09 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
linuron
(330-55-2)
Specifieke naam CMR
3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum linuron (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
linuron
(330-55-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
linuron
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
linuron
(330-55-2)
Specifieke naam ECHA
Linuron
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid