7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
199327-61-2
EG-nummer
429-400-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one, [containing ≥ 0.5 % formamide (EC No 200-842-0) ]
Synoniemen
7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one
[containing 0.5 procent or more formamide (EC No 200-842-0) ]
7-methoxy-6-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [bevat ≥ 0,5% formamide (EC No 200-842-0)]
Molecuulformule
C16-H21-N3-O4
SMILES
COC1=C(OCCCN2CCOCC2)C=C2C(=O)N=CNC2=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS formamides
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]
(199327-61-2)
Specifieke naam op ZZS
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]
(199327-61-2)
Specifieke naam CMR
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-oN met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]
(199327-61-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on; [met <0,5% formamide (EG-nr. 200-842-0]
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)]
(199327-61-2)
Specifieke naam ECHA
7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one; [containing < 0.5 % formamide (EC No 200-842-0)]; [containing ≥ 0.5 % formamide (EC No 200-842-0) ]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid