trifenyl(2-fenylethynyl)lood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenyl(2-fenylethynyl)lood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
5072-98-0
EG-nummer
637-141-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
triphenyl(2-phenylethynyl)plumbane
Synoniem
triphenyl(phenylethynyl)lead
Molecuulformule
C26-H20-Pb
SMILES
C1=CC=C(C=C1)C#C[Pb](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
trifenyl(2-fenylethynyl)lood
(5072-98-0)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
3-5-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trifenyl(2-fenylethynyl)lood
(5072-98-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
trifenyl(2-fenylethynyl)lood
(5072-98-0)
Specifieke naam ECHA
[No public or meaningful name is available]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid