boorzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Boorzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
boorzuur
Engelse naam
boric acid
CAS-nummer
10043-35-3
EG-nummer
233-139-2
Aquo-code
boorzr
SIKB-id
3270
Synoniem
orthoboric acid
Molecuulformule
B-H3-O3
SMILES
B(O)(O)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
PT08 Houtconserveringsmiddelen
PT10 Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst SZW
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
boorzuur
(10043-35-3)
Specifieke naam op ZZS boorzuur
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
boorzuur
(10043-35-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
boorzuur
(10043-35-3)
Specifieke naam CMR boorzuur [1], boorzuur ruw, natuurlijK met een gehalte aan H3bO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
SZW
boorzuur
(10043-35-3)
Specifieke naam op SZW-lijst boorzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten