orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26038-87-9
EG-nummer
247-421-8

Engelse naam
orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
boorzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
boorzuur
(10043-35-3)
orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol
(26038-87-9)

(behoort tot boorzuur)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
19-11-2019

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol - VERWIJDERD VAN LIJST
(26038-87-9)

(behoort tot boorzuur)
Datum verwijdering
19-11-2019
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
boorzuur
(10043-35-3)
orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol
(26038-87-9)

(behoort tot boorzuur)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
boorzuur
(10043-35-3)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm boorzuur
(10043-35-3)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
280 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
boorzuur
(10043-35-3)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
boorzuur
(10043-35-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
boorzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid