(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-3-(1-Fenyl-3-Oxobutyl)-4-Hydroxy-2-Benzopyron

Stofgegevens

 
Stofnaam
(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
Engelse naam
(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
CAS-nummer
5543-57-7
EG-nummer
226-907-3
Synoniem
(S)-Warfarin
(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1- fenylbutyl)-2-benzopyron
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-57-7)
Specifieke naam op ZZS (S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-57-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-57-7)
Specifieke naam CMR warfarine (ISO); 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-chromeen-2-on; [1], (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron; [2], (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten