flufenacet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flufenacet

Stofgegevens

 
Stofnaam
flufenacet
Engelse naam
flufenacet
CAS-nummer
142459-58-3
EG-nummer
613-164-00-9
Aquo-code
flufnct
SIKB-id
3809
Synoniem
Acetamide, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-((5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy)-
Molecuulformule
C14-H13-F4-N3-O2-S
SMILES
c1(sc(OCC(N(c2ccc(cc2)F)C(C)C)=O)nn1)C(F)(F)F
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flufenacet
(142459-58-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,137 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,61 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 0,32 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 7,14e-005 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

3:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

4:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten