ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

pentachloorfenol behoort tot ZZS fenolen

tonen verbergen

pentachloorfenol behoort tot ZZS gechloreerde benzenen

tonen verbergen

pentachloorfenol behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

tonen verbergen

pentachloorfenol behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden