ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

bis(acetaat-O)[μ-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-[9H]xantheen]-2',7'-diyl)]dikwik behoort tot ZZS kwik en kwikverbindingen