tweewaardige anorganische kwikverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tweewaardige anorganische kwikverbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
divalent inorganic mercury compounds
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
tweewaardige anorganische kwikverbindingen
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW
Datum toevoeging
4-7-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
tweewaardige anorganische kwikverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
tweewaardige anorganische kwikverbindingen
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
kwikverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tweewaardige anorganische kwikverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,02 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid