hydrazine-tri-nitromethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hydrazine-tri-nitromethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
4682-01-3
EG-nummer
414-850-9

Engelse naam
hydrazine-tri-nitromethane
Synoniemen
hydrazine-trinitromethane
hydrazine-trinitromethaan
hydrazinetrinitromethaan
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS hydrazines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hydrazine-tri-nitromethaan
(4682-01-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hydrazine-tri-nitromethaan
(4682-01-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
hydrazine-tri-nitromethaan
(4682-01-3)
Specifieke naam CMR
hydrazine-tri-nitromethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
hydrazine-tri-nitromethaan
(4682-01-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
hydrazinetrinitromethaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid