sulfallaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

sulfallaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-06-7
EG-nummer
202-388-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
sulfallate
Synoniemen
2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate
Aquo-code
sulfalt
SIKB-id
5604
Molecuulformule
C8-H14-Cl-N-S2
SMILES
CCN(CC)C(=S)SCC(Cl)=C
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op ZZS
sulfallaat; 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
sulfallaat
(95-06-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
sulfallaat (ISO); 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam CMR
2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat, sulfallaat (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
sulfallaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
sulfallaat
(95-06-7)
Specifieke naam ECHA
Sulfallate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid