tri(o-tolyl)lood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tri(o-tolyl)lood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
201742-34-9
EG-nummer
635-669-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
tri(o-tolyl)lead
Molecuulformule
C21H22Pb
SMILES
Cc1ccccc1[PbH](c2ccccc2C)c3ccccc3C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, organisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
tri(o-tolyl)lood
(201742-34-9)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
12-4-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
tri(o-tolyl)lood
(201742-34-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
tri(o-tolyl)lood
(201742-34-9)
Specifieke naam ECHA
TRI(O-TOLYL)LEAD
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid