loodbis(tetrafluorboraat) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Loodbis(Tetrafluorboraat)

Stofgegevens

 
Stofnaam
loodbis(tetrafluorboraat)
Engelse naam
lead bis(tetrafluoroborate)
CAS-nummer
13814-96-5
EG-nummer
237-486-0
Synoniem
loodfluorboraat
Molecuulformule
B-F4.1/2Pb, B2-F8.Pb
SMILES
[Pb+2].[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].[F-][B+3]([F-])([F-])[F-]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodbis(tetrafluorboraat)
(13814-96-5)
Specifieke naam op ZZS loodbis(tetrafluorboraat); loodfluorboraat
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodbis(tetrafluorboraat)
(13814-96-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodbis(tetrafluorboraat)
(13814-96-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodbis(tetrafluorboraat)
(13814-96-5)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten