endosulfan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Endosulfan

Stofgegevens

 
Stofnaam
endosulfan
Engelse naam
endosulfan
CAS-nummer
115-29-7
EG-nummer
204-079-4
Aquo-code
endsfn
SIKB-id
2161
Synoniem
endosulfan (som alfa- en beta-isomeer)
Molecuulformule
C9-H6-Cl6-O3-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van endosulfan
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organohalogenen
organochloorverbindingen
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
endosulfan
(115-29-7)
alfa-endosulfan
(959-98-8)

(behoort tot endosulfan )
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke naam op KRW endosulfan
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
endosulfan
(115-29-7)
alfa-endosulfan
(959-98-8)

(behoort tot endosulfan )
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan )
Specifieke naam op OSPAR endosulfan
endosulfan endosulfan
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Duitsland)
2004 (Germany)
2004 (Germany)
Review statement over achtergrond document 2008
2008
2008
E-PRTR
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke stofnaam op EPRTR endosulfan
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

2:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

1:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm endosulfan
(115-29-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,11
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,005 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0005 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,004 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,01 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,01 µg/kg
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,0002 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten