beta-endosulfan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

beta-endosulfan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
33213-65-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
beta-endosulfan
Aquo-code
bedsfn
SIKB-id
365
Molecuulformule
C9-H6-Cl6-O3-S
SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@@H]3COS(=O)OC[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen
endosulfan
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
endosulfan
(115-29-7)
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke naam op KRW
endosulfan
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
endosulfan
(115-29-7)
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan)
Specifieke naam op OSPAR
endosulfan
endosulfan
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (Duitsland)
2004 (Germany)
Review statement over achtergrond document
2008
2008

E-PRTR

E-PRTR
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke stofnaam op EPRTR
endosulfan
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm endosulfan
(115-29-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,11
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,005 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0005 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,004 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
1 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,01 µg/kg
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,2 ng/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid