beta-endosulfan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Beta-Endosulfan

Stofgegevens

 
Stofnaam
beta-endosulfan
Engelse naam
beta-endosulfan
CAS-nummer
33213-65-9
Aquo-code
bedsfn
SIKB-id
365
Molecuulformule
C9H6Cl6O3S1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen
endosulfan
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
endosulfan
(115-29-7)
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke naam op KRW endosulfan
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
endosulfan
(115-29-7)
beta-endosulfan
(33213-65-9)

(behoort tot endosulfan )
Specifieke naam op OSPAR endosulfan
endosulfan
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Duitsland)
2004 (Germany)
Review statement over achtergrond document 2008
2008
E-PRTR
endosulfan
(115-29-7)
Specifieke stofnaam op EPRTR endosulfan
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

1:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten