fluometuron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fluometuron

Stofgegevens

 
Stofnaam
fluometuron
Engelse naam
fluometuron
CAS-nummer
2164-17-2
EG-nummer
218-500-4
Aquo-code
fluomtrn
SIKB-id
3815
Synoniem
fluometuron-
Molecuulformule
C10-H11-F3-N2-O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fluometuron
(2164-17-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 16:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten